Waarom de Bonte Tol?

Waarom De Bonte Tol.

Onze visie is dat ieder kind uniek is. Wij hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen;

  • een kind op De Bonte Tol mag zichzelf zijn
  • een kind op De Bonte Tol voelt zich prettig en veilig door de structuur die wij bieden

Dit kan alleen als wij aansluiten bij het niveau en de talenten van kinderen, want ieder kind heeft zijn kwaliteiten.

Ons doel is om de talenten en verbeterpunten van kinderen in allerlei situaties en leermomenten beter tot hun recht te laten komen.

In plaats van "Hoe knap ben jij?" is onze vraag "Hoe ben jij KNAP?"

Ieder kind is knap, het ene kind is knap in rekenen, het andere in bewegen en een derde in samenwerken. Door verschillende werkvormen en structuren aan te bieden, spreken wij de talenten van de kinderen tijdens de dagelijkse lessen aan. De basisvakken taal, rekenen en spelling komen in ruime mate aan de orde.

Ons onderwijs kenmerkt zich door:

  • Werken met de weektaak volgens de Daltonmethode
  • Betekenisvol leren
  • Leren van en met elkaar. Omgaan met elkaar

Werken met de weektaak
Dit betekent dat kinderen plannen, op eigen niveau werken, keuzes maken, zelfstandig werken, samenwerken, zich presenteren, tijd hebben om hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun niveau te verhogen en verantwoording leren nemen.

Betekenisvol leren
Kinderen leren voor het dagelijks leven. Daarom geven wij ook lessen buiten de school en nodigen we gastsprekers uit in de groepen. Op deze manier worden kinderen enthousiast en leren ze niet alleen uit boeken maar ook in de praktijk.

Leren van en met elkaar. Omgaan met elkaar
Een goede, prettige sfeer in onze school waarborgen wij door kinderen op verschillende manieren met elkaar te laten praten. De volgende drie kapstokregels gelden voor iedereen:

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn
  2. De school is van binnen wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet
  3. we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen

In de duimen- en vragenkring geven we elkaar complimenten of stellen we vragen.

'Ons enthousiaste team zet zich in voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Zo kunnen zij na een fijne basisschoolperiode op De Bonte Tol vol zelfvertrouwen, met een open houding en een goedgevulde rugzak naar het voortgezet onderwijs!' Aldus Francien Hogervorst, directeur van obs De Bonte Tol.

 

 

© 2014 obs De Bonte Tol | Gantellaan 5 | 2642 JK Pijnacker

directie mw. F. Hogervorst | tel hoofdgebouw 015-3699256 | tel bijgebouw 015-3699410 | info@debontetol.nl | Inloggen