Ziekmelden

Mocht uw kind ziek zijn, dan is het belangrijk dat u dit tijdig aan ons meldt.
Wij ontvangen uw bericht bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.20 uur.
U kunt contact opnemen met de leerkrachten via de onderstaand telefoonnummer:

Telefoon: 015-3699256

Als uw kind niet op school verschijnt en wij geen melding van u hebben ontvangen, dan zal de leerkracht van uw kind contact met u opnemen om de reden van afwezigheid na te vragen.

Indien uw kind door ziekte of verlof niet naar de naschoolse opvang gaat, wilt u er dan aan denken dit te melden bij de leiding van de BSO?