Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met diverse aangelegenheden betreffende onze school, vaak wel de meer formele zaken. Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Het bestuur en/of de directie dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht). 

Overeenkomstig de statuten worden er verkiezingen gehouden.

Onze MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen worden beschikbaar gemaakt op de website. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

MR-leden

 

Op dit moment is de samenstelling van de MR als volgt:

Ouders

Peter Kramer 

 

Personeel

  • Linda Muller, leerkracht groep 8

  •  
  • Mireille van Oosten,  intern begeleider 

     

 

 

Contactformulier

Typ uw naam
Geef een geldig e-mailadres op, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Tevens ontvangt u een ontvangstbevestiging op dit adres.
Typ hier uw bericht.
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Contact

Via het contactformulier onderaan deze pagina kunt u een bericht sturen aan de Medezeggenschapsraad.