Extra zorg

 

Extra zorg is remedial teaching.

Voor dringende vragen ten aanzien van remedial teaching op de Bonte Tol kunt u contact opnemen met IB-er: Mireille van Oosten

© obs De Bonte Tol | Gantellaan 5 | 2642 JK Pijnacker

directie mw. F. Hogervorst | tel 015-3699256 | info@debontetol.nl | Inloggen