Afstemmen onderwijsbehoeften

Afstemmen onderwijsbehoeften

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We willen ook leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden. De voorwaarde is dat we in staat zijn de zorg te bieden die het kind nodig heeft en verdient. Samen kijken we wat de beste plek is voor ieder kind. 

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg op De Bonte Tol staat voor alle activiteiten die ondernomen worden om stagnaties in de ontwikkeling van leerlingen te voorkomen of te verhelpen. In ons leerling-volg-systeem (LVS) houden we alle vorderingen en verdere gegevens van iedere leerling bij. 

Op groepsniveau houden we rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Daarnaast kan er extra zorg buiten de groep plaatsvinden. Wanneer bij groepsbesprekingen blijkt dat een leerling ondanks de geboden zorg toch vastloopt, wordt deze leerling besproken tijdens het zorgoverleg van het interne zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit de directeur, de directie ondersteuner, de intern begeleider en de specialist passend onderwijs. Zij stellen vast wat de volgende stap gaat zijn om de leerling verder te helpen.

Flexibele ondersteuning

Op De Bonte Tol werken we met de ‘Flex’. De Flex is een flexibel inzetbaar team van onderwijsprofessionals dat zich inzet voor kinderen met een zorgbehoefte. De Flex biedt hulp aan leerlingen met een hulpvraag op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Er kan extra hulp binnen of buiten de groep worden gegeven. Sinds 2020 mag De Bonte Tol zich als reguliere basisschool, dankzij de inzet van de Flex, expertiseschool passend onderwijs noemen!

Ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid

Een zorgbehoefte kan ook een ontwikkelingsvoorsprong zijn. We kijken niet alleen hoe we leerlingen kunnen helpen die moeite hebben om mee te komen met de groep, maar hebben ook oog voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We passen de leerstof aan op het niveau van het kind. Kinderen kunnen extra en/of uitdagender werk krijgen. De keuze voor verrijkings- en verdiepingsstof ligt bij het kind en de leerkracht, eventueel in samenwerking met de intern begeleider.

Passend onderwijs

Ieder kind is anders. En dat zien we op De Bonte Tol. We bieden klassikaal onderwijs, met groepen die zijn ingedeeld op leeftijd. We passen ons onderwijs dus niet op ieder individueel kind aan. Daar staat tegenover dat we binnen een groep goed in kaart brengen waar iedere leerling staat en hoe we leerlingen verder kunnen helpen. Het team is bezig met uiteenlopende werkvormen, zodat verschillende manieren van leren aan bod komen en ieder kind kan kijken waar hij/zij zich prettig bij voelt. Wanneer er meer nodig is dan dat, kan de Flex worden ingeschakeld. Ook zijn er leerlingen met een arrangement. Deze leerlingen hebben een indicatie voor Speciaal Onderwijs, maar kunnen met extra begeleiding en middelen naar de reguliere basisschool.

Bonte Tol-062.jpg