Vanaf groep 3 werken we met het Internationaal Primair Curriculum (IPC), een vorm van thematisch werken, waarbij verschillende vakken aan bod komen.

Met ons IPC geven wij het onderwijs een internationaal perspectief. IPC helpt leerlingen om verbanden te leggen tussen wat ze leren en hoe dit toegepast kan worden in verschillende landen. Zo bieden wij leerlingen met IPC hoogwaardig, gestructureerd, interessant en modern onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit. IPC is gericht op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Bonte Tol-006.jpg

Leerdoelen

Leerdoelen vormen de basis van IPC. Deze helpen leerlingen bij het doelgericht leren en leerkrachten bij het lesgeven. De leerdoelen stellen vast wat de leerlingen moeten weten, kunnen en begrijpen. Daarom beginnen deze leerdoelen ook altijd met:

  • Ik weet… (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen)
  • Ik kan… (praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken)
  • Ik begrijp… (het diepere bewustzijn over begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen)

Zo zijn er vakinhoudelijke doelen voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming, mens & samenleving en internationaal. Elk vak bestaat uit een aantal leertaken zodat de leerkracht de leerlingen kan helpen om de verschillende leerdoelen te bereiken. Afhankelijk van het thema, wordt er een bepaalde periode aan één vak gewerkt. De vakken lopen niet door elkaar heen, maar volgen elkaar op. 


De units en het leerproces

Binnen IPC wordt met thema’s gewerkt. Deze worden units genoemd. Elke unit wordt op dezelfde manier opgebouwd: 

  • Startpunt
  • Kennisoogst
  • Uitleg van het thema
  • Vakken (onderzoek- en verwerkingsactiviteiten)
  • Afsluiting

Gemiddeld duurt een unit 6 weken en per jaar werken we aan ongeveer 5 units. Voorbeelden van units zijn: Bloemen en insecten, Luchthavens en verbindingen en Missie naar Mars. 

In iedere groep is de voortgang van een unit te volgen op de IPC-leerwand. Op deze leerwand hangen de leerdoelen en de verwerking die erbij hoort. Het is een soort mini-tentoonstelling. Leerlingen kunnen zien wat de leerdoelen zijn, wat ze al allemaal gedaan/gemaakt hebben en waar ze zijn gebleven.

Bonte Tol-004.jpg

Iedere leerling heeft een eigen portfolio, waarin het leerproces wordt bijgehouden en gevolgd. Het werk van de leerling wordt hierin verzameld en geëvalueerd door zowel leerling als leerkracht. Zo wordt de leerling nog meer verantwoordelijk voor het eigen leren. Ook is het leerproces zo gemakkelijk te volgen.

Voor een indruk van IPC kun je onze maandelijkse nieuwsbrief lezen. Meer informatie over IPC is te vinden op www.ipc-nederland.nl