Veiligheid

TA4kids

Veiligheid

Kinderen ontwikkelen zich in een wereld die voor hen steeds groter wordt. Het is aan ons om onze leerlingen in een geborgen omgeving te begeleiden tot burgers die stevig in de maatschappij staan. We helpen onze leerlingen met het begrijpen van zichzelf en hun relatie tot de ander en de wereld. Veiligheid betekent voor ons ook dat je leert hoe je samen speelt, samenwerkt en communiceert. Daarom besteden we veel aandacht aan samenwerken in onze klassen.

Op De Bonte Tol willen we de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen bevorderen. Hiervoor gebruiken wij de Transactionele Analyse (TA), bedacht door psycholoog Eric Berne. Deze methode werkt preventief tegen pesten en maakt leerlingen bewust van hun eigen aandeel in het contact met anderen. Leerlingen krijgen inzicht in wie ze zijn, waardoor ze zichzelf beter leren begrijpen en hun gedrag kunnen aanpassen.

Kijken naar jezelf en de wereld om je heen

De Bonte Tol gebruikt de concepten van de Transactionele Analyse in de groep, met TA4Kids. We besteden aandacht aan de volgende vaardigheden:

  • Zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Gevoelens van jezelf en anderen herkennen
  • Conflicten oplossen
  • Bewustwording van waarden en normen

TA zorgt ervoor dat kinderen nadenken over hun eigen gedrag, maar ook wat zij fijn vinden bij een ander. Wat heeft jou gevormd in het leven tot wie jij nu bent? Hoe voel je je, wat wil je van een ander, wat heb je nodig om je verder te kunnen ontwikkelen? 

Wij zijn trots dat we de eerste Nederlandse school zijn die met TA4Kids werkt. 

Met TA4Kids helpen wij onze leerlingen om uit te groeien tot betrokken wereldburgers. Voor de ontwikkelingen binnen school maken wij gebruik van de expertise van de internationale coördinator van TA4Kids.

Bonte Tol-109.jpg