Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Zelfstandig werken is de basiswerkvorm van ons onderwijs. Onze leerlingen werken vanaf de kleutergroep met een takenkaart. Op de kaart staan de taken voor de komende week. De kleuters mogen niet helemaal zelf bepalen wat ze wanneer gaan doen, maar oefenen wel al met zelf keuzes maken en plannen. In groep 3 werken de kinderen met een takentrein. Twee keer per week werken ze zelfstandig aan verschillende taal- en rekentaken. In groep 4 t/m 8 werken de kinderen dagelijks aan een weektaak. We houden rekening met de verschillende behoeften van onze leerlingen. Kinderen die veel structuur nodig hebben, krijgen in plaats van een weektaak een dagtaak. 

Doordat we op De Bonte Tol veel aandacht besteden aan zelfstandigheid, leren onze leerlingen verschillende taken zelf te plannen, uit te voeren en te evalueren. Ook leren ze zelf oplossingen te zoeken, hulp te vragen en te geven en zelf na te kijken. Zelfstandigheid draait niet alleen om individueel kunnen werken. Een belangrijk onderdeel van zelfstandigheid is samenwerken met groepsgenootjes. Leerlingen leren van elkaar, oefenen met communiceren, taken verdelen en overleggen. Omdat de kinderen op school deel uitmaken van een sociale groep (de groep, de school), leren ze ook gezamenlijk oplossingen te zoeken voor problemen en uitdagingen. 

Maatjessysteem

Op De Bonte Tol werken jongere en oudere kinderen met elkaar samen. We kijken verder dan de groep en zorgen er op die manier voor dat kinderen met verschillende leeftijden van elkaar leren. Oudere kinderen oefenen daarnaast met verantwoordelijkheid nemen en jongere kinderen krijgen steun en hulp van hun oudere maatje. 

Op maandag starten enkele groepen met een weekopening en op vrijdag wordt er me deze groepen afgesloten met een weeksluiting. Iedere leerling heeft een maatje uit één van de andere groepen. Het oudste maatje haalt het jongere kind op om samen naar de weekopening en weeksluiting te gaan. Daarnaast wordt bij sommige activiteiten (bijvoorbeeld samen lezen tijdens de Kinderboekenweek) het maatjessysteem toegepast. 

Zelfstandig werken vinden we heel fijn, want je krijgt precies de leerstof die bij je past. Als je hard werkt, is er ook nog tijd voor bijvoorbeeld een spelletje.

Devesh en Mick – groep 7

Daltononderwijs

De theorie achter het zelfstandig werken komt oorspronkelijk van het Daltononderwijs. Het Daltononderwijs is een manier van lesgeven, waarbij leerlingen leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. De uitgangspunten van het hedendaags Daltononderwijs zijn:

  1. Keuzevrijheid
  2. Samenwerking
  3. Effectiviteit
  4. Zelfstandigheid
  5. Reflectie

De Bonte Tol is geen officiële Daltonschool, maar gebruikt wel bovenstaande uitgangspunten om het onderwijs vorm te geven. Onze leerlingen hebben een eigen weektaak die ze zelf inplannen. Ze leren zo niet alleen door de taken in de weektaak, maar ook doordat ze zelf oefenen met inschatten van de tijd die ze nodig hebben voor een bepaalde taak. De kinderen werken op hun eigen niveau, leren keuzes maken, werken samen, leren zichzelf te presenteren en leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk en hun eigen keuzes. 

Bonte Tol-018.jpg