Onze missie en visie

Onze missie en visie

Missie

De Bonte Tol is een school waar iedereen welkom is. We luisteren naar elkaar, staan open voor elkaars verhaal en hebben respect voor elkaars mening. Onze leerlingen leren van elkaar en van de verschillen en overeenkomsten tussen iedereen. 

Bonte Tol-109.jpg

Onze openbare basisschool brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen hierover in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Onze leerlingen leren over verschillende achtergronden. Als je weet wat anderen beweegt, heb je meer begrip voor de ander.  

Het team van De Bonte Tol bestaat uit gepassioneerde leerkrachten die het belangrijk vinden dat leerlingen tot hun recht komen en veilig voelen op school. Onze leerkrachten sturen actief aan op de zelfstandigheid van de leerlingen en staan daarnaast klaar om ondersteuning te bieden. Die ondersteuning is ook binnen het team en richting ouders te zien. Samen kom je verder.  

Visie

Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier en wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich thuis voelt op De Bonte Tol. We bieden uiteenlopende werkvormen aan en houden rekening met verschillende leerstijlen. We willen ons leerlinggericht onderwijs verder blijven ontwikkelen. 

Onze leerlingen krijgen vakken aangeboden en daarnaast werken we met vakoverstijgende thema’s. We vinden het namelijk super belangrijk dat leerlingen verbanden leren zien, conclusies leren trekken en over grenzen leren kijken. Dit willen we door blijven zetten, waarbij we ons specialiseren in het aanleren van vaardigheden en het leggen van verbanden tussen verschillende vakken, culturen, onderwerpen en vaardigheden. 

Goede zorg staat centraal op De Bonte Tol. Daarbij is communicatie cruciaal. Communicatie met de leerlingen, tussen de leerlingen, communicatie met de ouders én binnen het team. We willen allemaal hetzelfde, namelijk dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op een fijne en veilige school.