Kinderopvang / BSO

Kinderopvang / BSO

Kinderopvang

De Bonte Tol werkt samen met kinderopvang BLOS en kinderopvang Skippy. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de directies om de samenwerking te optimaliseren. BLOS en Skippy zijn er voor jonge kinderen die nog niet naar school gaan én voor buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen.

Kinderopvang BLOS is gevestigd in onze school. Voor de jongere kinderen heeft BLOS een lokaal op de begane grond naast onze kleutergroepen en voor de oudere kinderen een locatie aan Gantellaan 25. De buitenschoolse opvang van Skippy vindt plaats in de BSO-ruimte van de Bonte Eilanden, kindercentrum Wallaroe, aan de Gantellaan 3.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse Opvang (VSO)

De kinderen worden door hun ouders gebracht en kunnen voor schooltijd activiteiten doen, zoals een spelletje, lezen of tekenen. Kinderopvang BLOS is open vanaf 07.00. Ze beginnen de dag met een gezamenlijk ontbijt. Kinderopvang Skippy is open vanaf 07.30. De kinderen ontbijten thuis en komen daarna naar Skippy. De kinderen worden door beide opvangcentra naar school gebracht.

Naschoolse Opvang (NSO)

Kinderopvang BLOS biedt opvang na schooltijd tot 19:00 en Skippy kinderopvang is open tot 18:30. Hier worden de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen opgevangen. 

Verdere informatie over BLOS kinderopvang en kinderopvang Skippy is beschikbaar op school of te bekijken op: www.blos.nl en www.skippypepijn.nl.