Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van De Bonte Tol houdt zich bezig met diverse aangelegenheden die te maken hebben met onze school. De MR kan gevraagd of ongevraagd standpunten kenbaar maken en voorstellen doen. Het bestuur en/of de directie vraagt advies aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat de MR akkoord moet gaan voordat beslissingen genomen kunnen worden (instemmingsrecht).

Zittende MR-leden:

  • Marc Wiese ā€“ Ouder
  • Miriam Rozendaal - Ouder
  • Linda Muller ā€“ Leerkracht groep 8
  • Sam van Leeuwen ā€“ Leerkracht groep 6

Contact opnemen met een van de MR-leden kan via mrdebontetol@debontetol.nl.

In overeenstemming met de statuten worden er verkiezingen gehouden. Momenteel bestaat onze MR uit twee ouders en twee personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen en het jaarplan kunnen hieronder gedownload worden. 

Jaarverslag MR 2022-2023

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Obs De Bonte Tol vormt samen met twaalf andere scholen Scholengroep Holland. Scholengroep Holland is een stichting die zich inzet voor openbaar primair onderwijs en eerlijke kansen voor ieder kind. Scholengroep Holland maakt beslissingen die betrekking hebben op de scholengroep in zā€™n geheel. Om bij deze beslissingen te zorgen voor een vertegenwoordiging van de individuele scholen, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Over Scholengroep Holland

Meer lezen over de GMR

Elke school heeft een directeur en managementteam, die samen verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die betrekking hebben op de specifieke school. Het managementteam neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met het team en de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten twee vertegenwoordigers vanuit de ouders en twee vertegenwoordigers vanuit het team. Daarnaast heeft De Bonte Tol een oudervereniging (OV) die hulp biedt bij allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen.